Over Ons

Fideel bewindvoering behartigt de financiële belangen van personen die dit niet (niet meer) zelf kunnen of willen. Cliënten kunnen zijn, iemand met een verstandelijk onvermogen of lichamelijke beperkingen of door ziekte. Maar ook ouderen die ten gevolge van gevorderde vergeetachtigheid of dementie niet meer in staat zijn hun belangen te behartigen. Iemand met een verslaving, mensen uit de geriatrie, een psychiatrische stoornis of comateuze patiënten.

Veel voorkomende cliënten zijn ook: Alleenstaanden die geen familie hebben. Jong volwassenen waarbij overconsumptie aan de orde is o.a. een oorzaak van schulden. Mensen die door verlies van hun partner (tijdelijk) niet in staat zijn de financiën te beheren. Niets geeft zoveel spanningen binnen families dan geldzaken. Familierelaties kunnen hierdoor bijzonder verstoord raken. Een neutrale professionele beschermingsbewindvoerder kan dan een goede oplossing zijn. Deze behartigt de belangen van cliënt.

De financiële problematiek is dan niet meer binnen de (familie)relatie. De cliënten van Fideel krijgen uitgebreide informatie bij de inzet van beschermingsbewind. Het handelingsonbekwaam, handelingsonbevoegd worden heeft grote gevolgen voor de cliënt. Wij zijn volwaardig lid van de Nederlandse Beroepsvereniging Professionele Bewindvoerders en de Nederlandse Branchevereniging Bewindvoering & Inkomensbeheer.

FACEBOOK STATUS

Fideel bewindvoering & mentorschap behartigt de financiële en/of persoonlijke belangen van personen die dit niet (niet meer) zelf kunnen of willen.