Vanaf heden bied Fideel ook senioren administratie.

De dienst houdt in dat wij uw financiële administratie op orde brengen:

• Samen met u de papieren ordenen
• Automatische incasso’s regelen/bankafschriften invullen en bijhouden(u moet wel zelf ondertekenen)
• Contact opnemen met diverse instanties indien nodig/gewenst
• Het controleren van de bankafschriften en ordenen
• Het invullen van aanvraagformulieren te denken aan WMO voorzieningen, AWBZ indicatie aanvragen, CAK bijdrage controleren, toeslagen, AOW e.d.
• Het inzichtelijk maken van uw inkomsten en uitgaven met hieraan gekoppeld het SMART FMS programma waar u altijd online inzage in heeft.

FACEBOOK STATUS

Fideel bewindvoering & mentorschap behartigt de financiële en/of persoonlijke belangen van personen die dit niet (niet meer) zelf kunnen of willen.