FACEBOOK STATUS

Fideel bewindvoering & mentorschap behartigt de financiële en/of persoonlijke belangen van personen die dit niet (niet meer) zelf kunnen of willen.