Wij werken momenteel aan een nieuwe website.

Waarom Fideel?

Niets geeft zoveel spanningen binnen families dan geldzaken en zorgbeslissingen.

Familierelaties kunnen hierdoor bijzonder verstoord raken.
Een neutrale professionele beschermingsbewindvoerder, of budgetcoach kan dan een goede oplossing zijn. Deze behartigt de belangen van cliënt.
De financiële problematiek of de zorginhoudelijke beslissingen is dan niet meer binnen de (familie)relatie.

De cliënten van Fideel Bewindvoering  krijgen informatie bij de inzet van beschermingsbewind ect. Het handelingsonbekwaam, wilsonbekwaam zijn of handelingsonbevoegd worden heeft grote gevolgen voor de cliënt.

AFM
NBPB
NBBI
Stagebedrijf