Over ons

Niets geeft zoveel spanningen binnen families dan geldzaken en zorgbeslissingen.

Familierelaties kunnen hierdoor bijzonder verstoord raken.

Een neutrale professionele beschermingsbewindvoerder, of budgetcoach kan dan een goede oplossing zijn. Deze behartigt de belangen van cliënt.

De financiële problematiek of de zorginhoudelijke beslissingen is dan niet meer binnen de (familie)relatie.

De cliënten van Fideel Bewindvoering krijgen informatie bij de inzet van beschermingsbewind ect. Het handelingsonbekwaam, wilsonbekwaam zijn of handelingsonbevoegd worden heeft grote gevolgen voor de cliënt.

Bewindvoering

Wat is bewindvoering?

Een bewindvoerder behartigt iemands financiële belangen. Lees meer

Curatele

Wat is curatele?

Curatele is een maatregel voor mensen die hun financiële en persoonlijke belangen niet zelf kunnen behartigen. Lees meer

Senioren administratie

Hoe werkt senioren administratie?

Bij deze vorm worden de primaire vaste lasten betaald via de beheerrekening.  Lees meer

Stagebedrijf