Waarom Fideel

Niets geeft zoveel spanningen binnen families dan geldzaken en zorgbeslissingen.
Familierelaties kunnen hierdoor bijzonder verstoord raken.
Een neutrale professionele beschermingsbewindvoerder, of budgetcoach kan dan een goede oplossing zijn. Deze behartigt de belangen van cliënt.
De financiële problematiek of de zorginhoudelijke beslissingen is dan niet meer binnen de (familie)relatie.

De cliënten van FB krijgen informatie bij de inzet van beschermingsbewind ect. Het handelingsonbekwaam, wilsonbekwaam zijn of handelingsonbevoegd worden heeft grote gevolgen voor de cliënt.

Video

Misbruik van ouderen

Bekijk de video

Bewindvoering

Een bewindvoerder behartigt iemands financiële belangen.

Lees meer

Curatele

Curatele is een maatregel voor mensen die hun financiële en persoonlijke belangen niet zelf kunnen behartigen.

Lees meer

Senioren Administratie

Voor mensen die wel de lusten en niet de lasten willen dragen.

Lees meer

Volg Fideelbewindvoering op Facebook

FACEBOOK STATUS

Fideel bewindvoering & mentorschap behartigt de financiële en/of persoonlijke belangen van personen die dit niet (niet meer) zelf kunnen of willen.