Curatele

Curatele is een maatregel voor mensen die hun financiële en persoonlijke belangen niet zelf kunnen behartigen. De curator moet toestemming geven voor alle uitgaven, contracten en voor belangrijke persoonlijke beslissingen, zoals een huwelijk sluiten.

Voor wie is curatele bedoeld?

De maatregel is nodig als iemand de gevolgen van zijn handelen in het geheel niet (meer) overziet. Een meerderjarige kan volgens de wet onder curatele worden gesteld als hij: Een geestelijke stoornis heeft waardoor hij (tijdelijk) niet in staat is zijn belangen behoorlijk te behartigen. Denk bijvoorbeeld aan een psychiatrische ziekte, een verstandelijke beperking of dementie. Zeer onverantwoord omgaat met geld.(verkwisting) Door drankmisbruik zijn belangen niet meer kan behartigen, of in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt.

Gevolgen van curatele

Iemand die onder curatele is gesteld, verliest zijn handelingsbekwaamheid. Hij heeft dan toestemming van de curator nodig voor alle rechtshandelingen, bijvoorbeeld: iets kopen of huren; een testament laten maken; een samenlevingscontract aangaan; persoonlijke verzorging. De curator zal de persoon zo veel mogelijk betrekken bij de beslissingen zover als dat mogelijk is. Curatele is de meest vergaande maatregel omdat daar zowel financiële als persoonlijke belangen door een curator behartigd worden. De curator vertegenwoordigt de betrokkene, en beschermt hem en zijn geld.