Curatele

Curatele is een maatregel voor mensen die hun financiële en persoonlijke belangen niet zelf kunnen behartigen.

Voor wie is curatele bedoeld?

Deze maatregel is nodig wanneer iemand de gevolgen van zijn handelingen niet (meer) in zijn geheel overziet. Een meerderjarige kan volgens de wet onder curatele worden gesteld als hij:

  • een geestelijke beperking heeft waardoor hij/zij (tijdelijk) niet in staat is zijn/haar eigen belangen behoorlijk te behartigen.
  • zeer onverantwoord omgaat met geld. (verkwisting)
  • door drankmisbruik zijn/haar belangen niet meer kan behartigen.
  • in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft.
  • zijn/haar eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt.

Gevolgen van curatele

Een persoon die onder curatele is gesteld, verliest zijn handelingsbekwaamheid. Hij/Zij heeft voortaan toestemming van de curator nodig om rechtshandelingen uit te kunnen voeren. Voorbeelden van rechtshandelingen:

  • Kopen of huren.
  • Een testament laten maken.
  • Een samenlevingscontract aangaan.
  • Een huwelijk aangaan.
  • Persoonlijke verzorging.

De curator zal de persoon zo veel mogelijk betrekken bij de beslissingen.

Curatele is de meest vergaande maatregel aangezien de financiële en persoonlijke belangen van een persoon behartigd worden. De curator vertegenwoordigt de betrokkene, en beschermt hem en zijn geld.