Bewindvoering

Een bewindvoerder behartigt iemands financiële belangen. De bewindvoerder wordt aangesteld door de kantonrechter na aanvraag door: de betrokkene zelf, echtgenoot, geregistreerd partner, familielid, voogd, curator of mentor. Tevens kan de instelling waar de betrokkene verblijft, of zorg afneemt ook de aanvraag indienen voor bewindvoering.

Wanneer gaat u onder bewind?

Wanneer u voldoet aan een van de volgende situaties dan is bewindvoering wellicht iets voor u:

Wat verandert er voor de cliënt?

Zodra een bewindvoerder is aangesteld, kan de cliënt niet meer over zijn/haar vermogen beschikken. In het begin is dit wat onwennig, maar het zorgt er wel voor dat de cliënt een financiële zorg minder heeft.

Fideel schrijft alle instanties en bedrijven aan waar de cliënt contact mee heeft. Fideel legt uit dat het vermogen van de cliënt onder bewind is gesteld en al zijn financiële poststukken naar Fideel gestuurd moet worden.

Vanaf dat moment is Fideel verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van de financiële zaken van de cliënt. Tevens zullen wij gebruik maken van alle inkomensondersteunende maatregelen. Denk hierbij aan het aanvragen van huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden Budget en kwijtschelding gemeentelijke belastingen etc.

Soms duurt het enkele maanden voordat alle instanties en bedrijven hun administratie hebben aangepast. Tot die tijd vragen wij u de financiële post die bij u terecht komt naar ons door te sturen.

Wat doet een bewindvoerder?

Takenpakket

 • Opstellen van het verzoekschrift aan de kantonrechter
 • Opstellen van een plan van aanpak (zie filmpje)
 • Opstellen van een budgetplan
 • Openen beheer- & leefrekening
 • Aanvragen van toeslagen, bijzondere bijstand en kwijtscheldingen van gemeentelijke belastingen
 • Inventariseren van schulden
 • Aanschrijven van schuldeneisers
 • Betalingsregelingen treffen
 • Belastingaangifte (Box 1)
 • Begeleiden naar de MSNP/WSNP bij problematische schulden.
 • Registreren in het bewind- & curatele register.

Video: Plan van aanpak

Controle/verantwoording

Jaarlijks doen wij per cliënt verantwoording afleggen aan de kantonrechter.

Hoe eindigt onderbewindstelling?

Onderbewindstelling eindigt als:

 • bewindvoering overgaat in curatele
 • de cliënt overlijdt.

Daarnaast is het ook mogelijk om zelf een verzoek tot opheffing van onderbewindstelling in te dienen bij de kantonrechter. Houd er rekening mee dat hier kosten aan verbonden zitten.

Een andere mogelijkheid is dat de bewindvoerder zelf een verzoek tot ontheffing van haar taken indient bij de kantrechter, mochten daar geldige redenen voor zijn.

Kosten bewind

Fideel bewindvoering hanteert de tarieven zoals die worden vastgesteld de staatsecretaris van veiligheid en justitie.

Deze tarieven bestaan uit een eenmalig intake bedrag en een maandelijks vast bedrag. Voor extra diensten zoals het inwinnen van bijzonder juridisch advies of een woningontruiming geldt een aangepast uurtarief.

Wanneer de cliënt geen genoeg draagkracht heeft, zal Fideel een beroep doen op de Wet Bijzondere Bijstand, de intake- en bewindskosten worden dan geheel of gedeeltelijk vergoed.

Voor extra bijkomende werkzaamheden kunnen( met toestemming van de kantonrechter) extra kosten in rekening worden gebracht. Indien er extra bijkomende werkzaamheden zijn en u de kosten zelf moet betalen, wordt u van te voren ingelicht.