Beheer- & leefrekening

Wanneer iemand onder bewind komt te staan, opent de bewindvoerder een beheer- en een leefrekening bij de bank.

Beheerrekening

Op de beheerrekening worden alle inkomsten van de onderbewindgestelde gestort. Via deze rekening zal de bewindvoerder alle vaste lasten betalen.

De onderbewindgestelde heeft geen toegang tot deze rekening.

Leefrekening

Op de leefrekening zal het leefgeld gestort worden. Dit is een periodieke betaling die met de bewindvoerder is afgesproken.

De onderbewindgestelde is vrij om te doen en laten wat hij/zij met dit geld wilt doen.