Budgetbeheer / Senioren administratie

Budgetbeheer kan een prettige uitkomst bieden wanneer:

 • U moeite heeft met het op orde krijgen/houden van uw financiële administratie.
 • U geen overzicht over uw financiën omdat uw weggevallen partner dit altijd deed.
 • U internetbankieren ingewikkeld vind.
 • (Nieuwe) financiële regels u onzeker maken.
 • U onbezorgd activiteiten wilt doen zonder om te kijken naar u financiële verplichtingen.


Administratie

Bij deze vorm worden de primaire vaste lasten betaald via de beheerrekening. Het restant van het budget wordt overgemaakt naar de privérekening van de cliënt. Er wordt niet gereserveerd voor jaarafrekeningen of onvoorziene uitgaven.

Onder Vaste Lasten beheer vallen de volgende diensten:

 • Opstellen van een budgetplan
 • Toegang Mijn Onview
 • Betalen vaste lasten
 • Betalen leefgeld/huishoudgeld

EXCL. BTW
Administratie 1 persoon Meer personen
1e advies gesprek €29,75* €29,75*
Intake/aanmaken dossier €212,00 €316,00
Maandtarief €50,00 €65,00

Basis Beheer

Naast de betaling van de vaste lasten worden er drie reserveringen gedaan voor bv. de jaarafrekeningen van energie en water en voor een post onvoorzien. Het restant van het budget wordt overgemaakt naar de privérekening van de cliënt.

Onder Vaste Lasten beheer vallen de volgende diensten:

 • Opstellen van een budgetplan
 • Toegang Mijn Onview
 • Betalen vaste lasten
 • Betalen leefgeld/huishoudgeld
 • Losse betalingen
 • Extra betalingen
 • Reserveringen
EXCL. BTW
Basis Beheer 1 persoon Meer personen
1e advies gesprek €29,75* €29,75*
Intake/aanmaken dossier €543,00 €651,00
Maandtarief €74,91 €89,91

Uitgebreid Beheer

De uitgebreide vorm is bedoeld voor cliënten die verregaande hulp nodig hebben bij het regelen van het budget, inkomensreparatie en contacten met instanties. Naast de vaste lasten worden ook alle openstaande rekeningen (schulden) van de cliënt in kaart gebracht. In geval van schulden zal met crediteuren contact worden gezocht voor het treffen van een passende betalingsregeling.

Onder Uitgebreid Budgetbeheer vallen de volgende diensten:

 • Opstellen van een budgetplan
 • Toegang Mijn Onview
 • Betalen vaste lasten
 • Betalen leefgeld/huishoudgeld
 • Losse betalingen
 • Extra betalingen
 • Reserveringen
 • Ontvangen post
 • Declareren ziektekosten
 • Aanvragen heffingskortingen
 • Aanvragen kwijtscheldingen
 • IB-aangifte tijdens beheer
 • Aanvragen huur-/zorgtoeslag
 • Aanvragen bijzondere bijstan
EXCL. BTW
Uitgebreid Beheer 1 persoon Meer personen
1e advies gesprek €29,75* €29,75*
Intake/aanmaken dossier €543,00 €651,00
Maandtarief €96,08 €115,33

 

 

 

 • Bijkomende kosten extra werkzaamheden tarief per uur € 75,00
 • Openen van een beheerrekening eenmalig € 25,00
 • Kosten beheer rekening per kwartaal komen van rekening van de cliënt €9,75

* Wanneer u verder gaat met budgetbeheer is het advies gesprek gratis!
** Alle tarieven zijn ex BTW