Wat zijn problematische schulden?

Problematische schulden zijn schulden die dermate ernstig zijn dat ze voor problemen zorgen. Een voorbeeld hiervan is het niet meer in staat zijn om openstaande rekeningen te betalen waardoor nieuwe schulden ontstaan.

Als naar verwachting de schuld niet binnen 3 jaar terug betaald kunnen worden, is er sprake van een problematische schuld.

Gevolgen van problematische schulden

  • Afsluitingen van gas, elektra of water
  • Beslagleggingen op inkomsten / toeslagen

  • Beslagleggingen op inboedel en/of opstal
  • Beslagleggingen op bankrekeningen
  • Boetes
  • Fraudevorderingen
  • Huisuitzettingen
  • Hypotheekachterstanden
  • Terugvorderingen op teveel ontvangen inkomsten / toeslagen

Daarnaast veroorzaken problematische schulden vaak psychische en lichamelijke gezondheidsproblemen door stress, spanning en angst.

Oplossingen bij problematische schulden

Het inschakelen van een een professionele bewindvoerder kan verademing bieden. Een bewindvoerder draagt dan zorg voor je gehele financiële situatie en zorgt ervoor dat er geen nieuwe schulden gemaakt worden.

Daarnaast kan een bewindvoerder je begeleiden naar het schuldhulpverleningstraject (Msnp) of ondersteunen bij het indienen van een verzoek tot toelating bij de schuldsanering (Wsnp).